Archiv certifikátů

Již v roce 2004 jsme jako jedni z prvních v oblasti polygrafického průmyslu zavedli systém managementu jakosti vyhovující požadavkům obsaženým v normě ISO 9001 v oboru polygrafická výroba, grafická příprava, tisk a knihařské zpracování.

Vedení společnosti EUROPRINT se rozhodlo připojit k celosvětovému úsilí o ochranu a tvorbu životního prostředí, a proto v listopadu 2010 vyhlásilo environmentální politiku. V lednu 2012 vedení společnosti integrovalo politiku kvality a environmentální politiku. V listopadu téhož roku pak rozšířilo integraci politiky o politiky managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, managementu bezpečnosti informací, řízení a kontroly výroby barevných výtažků, nátisku a tisku. V únoru 2018 byla aktualizována Politika ISM.

 

ISM-Politika

Politika ISM

ISO 9001:2015

V lednu roku 2011 jsme získali certifikát ISO 9001:2015 jako osvědčení o systému zajišťovaní kvality v organizaci a to v oboru polygrafická výroba, předtisková příprava, tisk a knihařské zpracování s platností do ledna roku 2020.

ISO 14001:2015

V lednu roku 2014 jsme získali certifikát ISO 14001:2015 jako osvědčení o managementu systému environmentální ochrany uplatňovaný organizaci v oboru polygrafická výroba, předtisková příprava, tisk a knihařské zpracování s platností do ledna roku 2020.

OHSAS 18001:2007

V lednu 2016 jsme získali certifikát OHSAS 18001:2007 jako osvědčení o managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci uplatňovaný organizaci v oboru polygrafická výroba, předtisková příprava, tisk a knihařské zpracování s platností do března roku 2021.

ISO 27001:2013

V lednu 2016 jsme získali certifikát ISO 27001:2013 jako osvědčení o managementu systému ochrany informací uplatňovaný organizaci v oboru polygrafická výroba, předtisková příprava, tisk a knihařské zpracování s platností do února roku 2022.

ISO 12647-2:2014

V lednu 2016 jsme získali certifikát 12647-2:2014 jako osvědčení managementu služeb jakosti projektů uplatňovaný organizaci v oboru polygrafická výroba, předtisková příprava, tisk a knihařské zpracování s platností do ledna roku 2022.