Kontaktní údaje

PRAHA

Adresa sídla společnosti a provoz Praha

EUROPRINT a.s.
Pod Kotlářkou 3
150 00 Praha 5

Obchodní oddělení

Příjem zakázek a kalkulace

Personální oddělení

TEPLICE

Provoz Teplice

EUROPRINT a.s.
Jana Koziny 1632/37
415 01 Teplice

Fakturační údaje:
IČ: 24233048, DIČ: CZ24233048
Registrace v oddílu B, vložka 18625
u Městského soudu v Praze.

Sídlo společnosti

EUROPRINT a.s.
Pod Kotlářkou 3
150 00 Praha 5

Navigovat

Provozovna Teplice

EUROPRINT a.s.
Jana Koziny 1632/37
415 01 Teplice

Navigovat

Napište nám

Společnost EUROPRINT a.s., IČO: 24233048, se sídlem Pod Kotlářkou 3, 150 00 Praha 5, bude jakožto správce zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.


Zasláním svých osobních údajů poskytujete správci své údaje za účelem zpětného kontaktování, poskytnutí Vámi požadovaných informací, za účelem plnění předmětu smlouvy či objednávky ze strany správce a za účelem rozeslání obchodních sdělení, kterými budete informován/a o službách, které správce poskytuje a které by Vás mohly zajímat, nebo kterými Vás správce zve na jím pořádané akce. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.


Další informace o zpracování údajů společností získáte na europrint@europrint.cz nebo na tel.: 225 347 111. Zde naleznete naše Zásady zpracování osobních údajů.

captcha