Odpověď na pozici

Array

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost EUROPRINT a.s., IČO: 24233048, se sídlem Pod Kotlářkou 3, 150 00 Praha 5, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.
Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností získáte na europrint@europrint.cz nebo na tel.: 225 347 111. Zde naleznete naše Zásady zpracování osobních údajů.

Souhlasím, aby mi dali ze společnosti EUROPRINT a.s. vědět, když pro mě budou mít i jinou vhodnou pozici.

Chci zvýšit své šance na uplatnění v budoucnu, a proto souhlasím, aby společnost EUROPRINT a.s., IČO: 24233048, se sídlem Pod Kotlářkou 3, 150 00 Praha 5 nad rámec výběrového řízení na uvedenou pracovní pozici dále zpracovávala mé osobní údaje pro účely evidování mé osoby a nabízení obdobných pracovních příležitostí. Souhlas uděluji na dobu 3 let. Souhlas mohu kdykoliv odvolat. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.
Další informace o zpracování údajů společností získáte na europrint@europrint.cz nebo na tel.: 225 347 111. Zde naleznete naše Zásady zpracování osobních údajů.

captcha