Zásady zpracování osobních údajů

Společnost EUROPRINT a.s. se sídlem Pod Kotlářkou 151/3, 150 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 18625 (dále také „My“) jako správce osobních údajů Vás jako uchazeče o zaměstnání nebo uživatele webových stránek www.europrint.cz, informuje o nakládání s osobními údaji a zásadách, které vedou k ochraně soukromí.

 

V případě dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů, dotazů k některé z částí tohoto textu nebo případných nesrovnalostí při zpracování Vašich osobních údajů, nás kontaktujte na adrese europrint@europrint.cz.

 

Jaké osobní údaje v rámci naší činnosti zpracováváme?

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím inzerce volných pracovních pozic, prostřednictvím našich webových stránek či emailů na nich uvedených, můžete být požádání o doplnění některých údajů o Vás nebo případně Vaší společnosti. Jedná se zejména o Vaše jméno a příjmení, firmu, kontaktní adresu či adresu sídla společnosti, IČ a DIČ, telefonní kontakt, e-mailovou adresu.

 

Naše webové stránky nepoužívají cookies ani jiný „sledovací“ nástroj. Veškeré osobní údaje, které se k nám dostanou, budou ty, které nám sdělíte.

 

Proč budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

Zákazníci, dodavatelé

Kontakty a údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás mohli kontaktovat zpět, abychom Vám mohli poskytovat informace, které od nás požadujete anebo abychom mohli plnit předmět smlouvy či objednávky. Vaší emailovou adresu, jméno a příjmení můžeme rovněž využít k rozeslání obchodních sdělení, kterými Vás informujeme o službách, které poskytujeme a které by Vás mohly zajímat, nebo kterými Vás zveme na námi pořádané akce.
Uchazeči o zaměstnání

Kontakty a údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás mohli kontaktovat zpět, abychom Vás mohli zařadit do konkrétního výběrového řízení na pozici, o kterou máte zájem, nebo do databáze uchazečů o jinou volnou pozici v naší společnosti.

 

Jak budeme s Vašimi osobními údaji nakládat?

Zákazníci, dodavatelé

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může vést k neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi položené dotazy.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše další obchodní vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s požadavkem na europrint@europrint.cz nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění zákonných archivačních povinností (např. zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty).
Uchazeči o zaměstnání

Pokud budete mít zájem o konkrétní volnou pracovní pozici a přihlásíte se do výběrového řízení, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu daného výběrového řízení.

Pokud neuspějete ve výběrovém řízení na konkrétní pozici nebo nebude v danou chvíli žádná volná pozice odpovídat Vašim představám, můžeme Vás v případě Vašeho zájmu a souhlasu zařadit do databáze naší společnosti. Zasláním svých osobních údajů poskytujete správci své údaje za účelem evidování Vaší osoby a nabízení pracovních příležitostí. Souhlas udělujete na dobu 3 let.

 

Jaká máte práva ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů?

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte tato práva:

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese europrint@europrint.cz nebo na tel.: 225 347 111.
Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018

 

www.europrint.cz